Uitbreiding H&M mag doorgaan

Uitbreiding H&M mag doorgaan
Winkels

VEENENDAAL De uitbreiding van het pand van H&M aan de Hoofdstraat in Veenendaal mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland in een voorlopige voorziening geoordeeld. De eigenaar van het nabijgelegen winkelcentrum Corridor was de rechtszaak begonnen. Die vond dat de vergunning voor de uitbreiding niet had mogen worden verleend, omdat er in Veenendaal veel winkelpanden leeg staan en er bovendien een regel is dat er geen winkelpanden van twee verdiepingen mogen zijn.

TWEE VERDIEPINGEN De bestuursrechter constateert dat het uitgangspunt in de ‘Detailhandelsstructuur Veenendaal’ is dat winkels op meerdere lagen niet zijn toegestaan. De gemeente heeft echter de mogelijkheid om van die regel af te wijken, wat ook gebeurd is.

GUNSTIG De gemeente vond dat in dit geval gerechtvaardigd, omdat H&M een belangrijke trekker is en bovendien midden in het winkelgebied ligt. De gemeente verwacht dat de vergroting een gunstig effect zal hebben op de winkelomgeving. De rechter vond het standpunt van de gemeente niet onredelijk.

LEEGSTAND De rechter oordeelde daarnaast dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het bouwplan niet zal leiden tot onaanvaardbare toename van de al bestaande leegstand in Veenendaal. Het enkele feit dat H&M er niet voor heeft gekozen om winkelruimte in de Corridor te huren, kan in ieder geval niet tot die conclusie leiden. Concurrentiebelangen mag de rechter in de regel ook niet meewegen in dit soort procedures.

Bron: Veenendaalse Krant

Ongeveer Team Winkels in Veenendaal